+34 936 404 390 info@dentalestheticbcn.com

Empelts ossis o de biomaterial

De vegades l’anatomia dels maxil·lars o el volum ossi són deficitaris i necessiten un augment de volum prèvia a la col·locació de l’implant o al mateix temps que posem l’ implant. L’empelt ossi o de biomaterial és el procediment pel qual el cirurgià col·loca os addicional que ha pres d’una altra zona del pacient o afegeix un biomaterial artificial sobre la zona a tractar aconseguint major volum i resistència.

Actualment la col·locació d’un biomaterial sol ser la primera opció ja que proporciona bons resultats sense produir les molèsties que pot originar la presa de l’empelt a la zona donadora.

Requereix anestèsia infiltrativa:

  • L’anestèsia actuarà al voltant d’una hora.

Durada de la sessió:

  • Entre 30 minuts i 1 hora depenent de la grandària de la reconstrucció.

Nombre de visites o sessions:

  • La intervenció se sol realitzar en una sessió. De vegades, si el cas és extrem, primer s’ha de realitzar l’empelt i esperar de 4-6 mesos abans de col·locar els implants.

Recuperació:

  • Depenent de la mida de l’empelt pot donar inflamació i molèsties durant la primera setmana. Pot presentar també hematoma en els casos de grans reconstruccions.