+34 936 404 390 info@dentalestheticbcn.com

Exploració radiològica en 3d (CBCT)

Consisteix a obtenir una imatge anatòmica de la zona a tractar per tal d’assegurar un correcte diagnòstic i un pla de tractament.

Està indicada per obtenir una imatge anatòmica detallada de la regió de l’articulació temporomandibular per el diagnòstic de la síndrome d’ATM i de CAT.

Un cop obtinguda serà útil per valorar el risc de la exodòncia dels queixals del seny, la col·locació d’un implant o qualsevol altre procediment que requereixi analitzar l’entorn anatòmic.

La quantitat de radiació emesa per aquests aparells avui en dia és equiparable a la radiologia convencional.