+34 936 404 390 info@dentalestheticbcn.com

Extracció de dents

L’extracció de dents és un procediment que es realitza quan la dent ja no és necessària o augmenta algun risc que compromet la salut. És essencial en tots els casos que el procediment d’extracció dental sigui realitzat per un professional amb experiència per no danyar les parets de la mandíbula.

És obligatòria una exploració oral i radiològica 3D precisa abans de l’extracció. Una extracció correcta de la dent ha de ser un procediment sense dolor. Si cal, es pot indicar sedació addicionalment.

Requereix d´anestèsia local.

Temps del procediment:

  • 30 minuts

Número de cites o sessions:

  • Es fa en una sola sessió.
  • Revisió en una setmana.

Recuperació:

  • Ràpida incorporació a la vida habitual.